Loading Events
This event has passed.

názov pretekov:
QUICK SPORT Jarný šprint 2017

typ pretekov:
MTB časovka do vrchu pre amatérskych cyklistov

usporiadateľ:
beer inside team, o. z.

termín konania:
22.04.2017 (sobota)

štart pretekov:
Obecný úrad Bystrička, 10:00 hod.
(štart podľa poradia pri prezentácii – štartový interval 30 sekúnd)

cieľ pretekov:
Červené smreky (Zákľučie)

trať pretekov:
A – 9,3 km/320 m alebo B – 5,7 km/280 m
(variant B je alternatívna trať pre prípad nepriaznivých poveternostných podmienok alebo iných neočakávaných prekážok)
Na obidve trate je odporúčaný horský bicykel, je ale možné absolvovať ich aj na krosovom alebo trekingovom bicykli. Použitie elektrobicyklov je prísne zakázané, porušenie zákazu bude dôvodom pre automatickú diskvalifikáciu.

kancelária pretekov:
budova OcÚ Bystrička – prízemie

prihlasovanie:
online formulár od 01.03.2017 do 20.04.2017, po tomto termíne len pri prezentácii
Z kapacitných dôvodov bude počet štartujúcich obmedzený na 240, preto sa dôrazne odporúča prihlásenie cez online systém a platba vopred. Úhrada štartovného pri prezentácii alebo prihlásenie na mieste bude umožnené len v prípade voľných štartových čísiel.

prezentácia:
22.04.2017 7:45 – 9:45 (v kancelárii pretekov)

štartovné:
7 € – prihlásenie + platba do 07.04.2017
11 € – prihlásenie + platba po 07.04.2017 alebo platba pri prezentácii
13 € – prihlásenie v deň pretekov + platba pri prezentácii

Štartovné je možné uhradiť v hotovosti pri prezentácii alebo bezhotovostným prevodom.
Prihlásenie cez online systém a platba štartovného do 21.04.2017 nahrádza podpis pretekára na papierovej prihláške pri prezentácii.
Pretekárom štartujúcim v kategóriách M13, Z13 a obyvateľom obce Bystrička bude na štartovnom poskytnutá zľava 50 %.

Názov účtu: beer inside team, o. z.
Banka: OTP Banka, a. s.
IBAN: SK19 5200 0000 0000 1182 4208
SWIFT: OTPVSKBX
VS: číslo pretekára v prehľade registrácií
KS: 0558
Poznámka: meno a priezvisko pretekára

V prípade neúčasti na pretekoch sa štartovné nevracia.

kategórie:
M13 – chlapci do 13 rokov (ročník 2004 a mladší)
M17 – chlapci od 14 do 17 rokov (ročníky 2003–2000)
M29 – muži od 18 do 29 rokov (ročníky 1999–1988)
M39 – muži od 30 do 39 rokov (ročníky 1987–1978)
M49 – muži od 40 do 49 rokov (ročníky 1977–1968)
M59 – muži od 50 do 59 rokov (ročník 1967–1958)
M60 – muži nad 60 rokov (ročník 1957 a starší)
Z13 – dievčatá do 13 rokov (ročník 2004 a mladšie)
Z17 – dievčatá od 14 do 17 rokov (ročníky 2003–2000)
Z39 – ženy od 18 do 39 rokov (ročníky 1999–1978)
Z49 – ženy od 40 do 49 rokov (ročníky 1977–1968)
Z50 – ženy nad 50 rokov (ročník 1967 a staršie)
UCI – muži s licenciou do 39 rokov (ročník 1978 a mladší)
TIR – muži s váhou 100 a viac kg bez rozdielu veku

Upozornenie pre pretekárov s licenciou: Usporiadateľ pretekov si vyhradzuje právo neoceniť štartujúceho v prípade, že štartuje v inej kategórii ako UCI a umiestni sa na jednom z oceňovaných miest.
Upozornenie pre pretekárov v kategórii TIR: Podmienkou pre zaradenie do kategórie je odváženie v cyklistickom drese pri prezentácii (bez prilby, batoha, príp. iných doplnkov) pod dohľadom zástupcu usporiadateľa.

vložené preteky:
Pohár starostu obce Bystrička – súťaž pre pretekárov s trvalým pobytom v obci

občerstvenie:
ovocie, čokoláda, pečivo, čaj, energetické nápoje (v cieli pretekov), teplé jedlo a nápoj (v sále OcÚ)

vyhlásenie výsledkov:
±14:00 hod.(v sále OcÚ, čas závisí od skutočného počtu štartujúcich)

ceny:
medaila, pohár pre absolútneho víťaza pretekov, pohár pre najrýchlejšiu ženu, vecné ceny

Upozornenie:
Každý sa zúčastňuje pretekov na vlastné nebezpečenstvo, čo potvrdzuje svojim podpisom pri prezentácii. Pretekár je povinný mať nasadenú pevnú prilbu, bez nej mu nebude umožnený štart.
Organizátor pretekov si vyhradzuje právo na úpravu týchto propozícií. Niektoré informácie možu byť doplnené, alebo zmenené.