Loading Events
This event has passed.
Preteky propozície: Farmina Husky Cup 4.kolo
Usporiadateľ pretekov: Musher Klub Lučenec
Termín: 11.-12.03.2017
Druh pretekov: Vozíky – šprint
Usporiadateľ pretekov: Musher Klub Lučenec
Miesto pretekov: Športovo rekreačné zariadenie Drienok Mošovce
Delegát SZPZ podľa rozhodnutia Prezídia SZPZ
Riaditeľ pretekov: Juraj Fabián
Trať pretekov: 6 km, mierne zvlnená vedená lesnými cestami
Súťažné kategórie: CC 1 pes, Bkj 1 pes, SC 1pes, SC 2 psy, záprah do 4 psov, záprah nad 4
psov
Tie isté kategórie aj pre severské plemená s PP
Detská kategória v nedeľu cca 200 metrov
Vyhodnotenie kategórie: Vyhlásenie víťazov pri účasti minimálne štyroch pretekárov v
kategórii.
Oddelené hodnotenie žien pri účasti minimálne štyroch
pretekárok v kategórii CC a Bkj.
Časový harmonogram:
piatok 10.03.2017: 18:00-22:00 registrácia a odovzdávanie štartovných čísiel +
veterinárna kontrola
sobota 11.03.2017: 9:30 brífing
10:00 štart 1.kola
nedeľa 12.03.2017: 9:00 štart 2.kola
13:00 vyhodnotenie

POZOR!!!!!
Pri vyhlasovaní výsledkov budú losované tri štartovné čísla. Pre vylosované čísla finančná odmena 50,00 eur, 30,00 eur a 20,00 eur. Vyžrebované čísla si musia výhru prevziať osobne.
Posunutie času štartu kvôli klimatickým podmienkam možné!

Uzávierka prihlášok: Utorok  07.03.2017
Štartovné: 15 € do uzávierky, 20 € po uzávierke. V prípade štartu v ďalšej
kategórii sa platí polovičné štartovné. Zahraniční pretekári môžu platiť na mieste preteku.
Spôsob platby: Číslo účtu 0340845480 / 0900 do poznámky uviesť meno
pretekára za ktorého je platené štartovné. IBAN  SK76 0900 0000 0003 4084 5480. Pri
prezentácii je potrebné predložiť doklad o zaplatení.
Veterinárne podmienky: Podľa rozhodnutia KVS, povinné očkovania, potvrdenie
príslušného veterinára
Ubytovanie a stravovanie: Stravovanie: Musher + pomocník (pri záprahoch)   občerstvenie
v sobotu  večer
Ubytovanie: p. Sklenár 0905 442 831
Prihlášky na preteky: Webová stránka MK Lučenec  www.mklucenec.sk
V prípade špeciálnej požiadavky ako napr. spoločná kára s iným
pretekárom, volať do uzávierky prihlášok na tel.číslo 0905 497 514 (p. Dzúrik).
Protesty: Po zložení poplatku 30 €
UPOZORNENIE !!! Prilba okrem CC povinná.