Loading Events
This event has passed.

Usporiadateľ pretekov: MUSHER KLUB TRENČÍN v spolupráci s Speed4dogs
Termín: 13.5.2017

Miesto pretekov: Trenčín – Lesopark Brezina

Riaditeľ pretekov: Milan Daško
Delegát SZPZ: Jaroslav Bánoci

Trať pretekov: 3,0km

Prezentácia pretekárov a vet. prehliadka od 08:00 do 09:00
ŠTART prvého pretekára 10:00
Štarty budú individuálne.
Vyhlásenie výsledkov bude hodinu po dobehnutí posledného pretekára.V cene štartovného obdrží pretekár občerstvenie.(Iba prvý štart)
Zmena programu vyhradená.

Trať: lesný chodník,lesná cesta,betonova cesta(160 m)

Súťažné kategórie:CC 1 pes, Bkj 1 pes, SC 1 psy (moznosť štartu aj s dvomi psami, bez možnosti umiestnenia)

Detská kategória: CC
UPOZORNENIE !!!
Prilba okrem CC povinná.

Vyhodnotenie kategórie: Vyhlásenie víťazov minimálne pri účasti troch pretekárov v kategórii.
Oddelené hodnotenie žien minimálne pri účasti troch pretekárok v kategórii.

Uzávierka prihlášok: streda 10.05.2017
Štartovné: 8 € do uzávierky, 12 € po uzávierke na mieste. V prípade štartu v ďalšej kategórii sa platí polovičné štartovné. Zahraniční pretekári môžu platiť na mieste preteku.

Číslo účtu: SK34 0200 0000 0036 5130 5151
Do poznámky treba uviesť meno pretekára a dátum pretekov. Bez týchto údajov nebude platba akceptovaná! Priniesť k registrácii potvrdenie o zaplatení.
V prípade platby na účet sa platí štartovné výlučne prevodom. V prípade vkladu v hotovosti na účet v banke + 1eur.

Pravidlá a upozornenia:
Pri prezentácií je potrebné predložiť očkovací preukaz psa s platnými očkovaním. Počas celého trvania pretekov musí byť pes vedený na vôdzke pripnutej o postroj psa.
Porušenie týchto pravidiel sa trestá diskvalifikáciou!

Účastníci mladší ako 15 rokov môžu štartovať len s písomným súhlasom rodiča a za sprievodu dospelej osoby. Účastníci vo veku od 15 do 18 rokov môžu štartovať len s písomným súhlasom rodiča. Účastníci registráciou potvrdzujú, že štartujú na vlastnú zodpovednosť.
Všetci účastníci podujatia sú s prihliadnutím na povahu podujatia povinní počínať si tak, aby nedošlo ku škodám na zdraví a majetku.
Organizátor podujatia nezodpovedá za škody na zdraví a majetku spôsobené účastníkovi podujatia, či už samotným účastníkom podujatia alebo ich psom, iným účastníkom podujatia, alebo treťou osobou, alebo inak.

Pravidlá pretekov: Pes musí byť starší ako 12 mesiacov (neplatí pri detských kategóriach).
Pes musí byť počas celej doby preteku pripnutý na vôdzku, toto porušenie sa trestá diskvalifikáciou dvojice.
Pes musí štartovať na postroji- štartovať na obojku nieje dovolené!
Vrámci pretekov bude možnosť zapožičať si bežecké vybavenie (postroj atď) v stánku Non-stop dogwear. Treba si ho však dopredu rezervovať mailom na jana@non-stopdogwear.sk najneskôr do dátumu uzávierky prihlášok.

Upozornenie pre pretekárov ktorý prídu autom :
parkovanie v Lesoparku Brezina je povelené iba na asfaltovej ceste alebo parkovisku.
Parkovanie na tráve alebo v lese je prísne zakázané a je kontrolované mestskou políciou.

Kontakt na organizátorov: 0908 747 333
E-mail: milan@dasko.sk