Loading Events
This event has passed.
Usporiadateľ pretekov: Drevenica Revište a Musher Klub Lučenec
Termín: 04. – 05.11.2017
Druh pretekov: OFF SNOW – šprint
Usporiadateľ pretekov: Drevenica Revište a Musher Klub Lučenec
Miesto pretekov: Revištské Podzámčie
Riaditeľ pretekov: Milan Greguš
Delegát SZPZ: ?
Druh pretekov: Vozíky – šprint
Trať pretekov: 5 km
Trať rovinatá vedená popri brehu rieky Hron
Súťažné kategórie: CC 1 pes, Bkj 1 pes, SC 1 pes, SC 2 psy, záprah do 4 psov, záprah nad 4 psov.
Tie isté kategórie aj pre severské plemená s PP
Detská kategória v nedeľu cca 200 metrov
Vyhodnotenie kateg?rie: Vyhlásenie víťazov minimálne pri účasti štyroch pretekárov v kategórii.
Oddelené hodnotenie žien minimálne pri účasti štyroch pretekárok v kategórii.
Časový harmonogram: piatok 03.11.2017 18:00 – 20:00 prezent?cia – veterin?rna prehliadka
Musher sa nemusí fyzicky zúčastniť na prezentácii, ale musí byť za neho zaplatené štartovné
sobota 04.11.2017 09:00 brífing – štartovné čísla – veterinárna prehliadka
10:00 štart 1. kola
nedeľa 05.11.2017 09:00 štart 2. kola
13:00 vyhodnotenie
Posunutie času štartov kvôli klimatickým podmienkam možné !
Uzávierka prihlášok: streda 01.11.2017
Štartovné: 15 € do uzávierky, 20 € po uzávierke. V prípade štartu v ďalšej kategórii sa platí polovičné štartovné.
Zahraniční pretekári môžu platiť na mieste preteku
Spôsob platby: Číslo účtu 0340845480 / 0900 do poznámky uviesť meno pretekára za ktorého je platené štartovné.
IBAN SK76 0900 0000 0003 4084 5480
Pri prezentácii je potrebné predložiť doklad o zaplatení.
Veterinárne podmienky: Podľa rozhodnutia KVS, povinné očkovania, potvrdenie príslušného veterinára
Ubytovanie a stravovanie: Musher + pomocník občerstvenie počas musher party zdarma. Stravovanie v priestoroch štartu a cieľa – reštaurácia priamo v Drevenici – výber nápojov a jedál z ponuky.
Ubytovanie: Tel.: +421 917 409 913 v čase od 8:00 – 18:00 hod.
Kontaktná osoba: Peter Semivan
E-mail: revistedrevenica@gmail.com
Prihlášky na preteky: Webová stránka SZPZ www.mushing.sk
V prípade špeciálnej požiadavky ako napr. spoločná kára s iným pretekárom, píšte email na info@mklucenec.sk
Upozornenie !!! Prilba okrem CC povinná.
Protesty: Po zložení poplatku 30 €