Loading Events
This event has passed.

Organizátor

Mesto Martin, Kultúrna scéna Martin, RCT Martin – cyklistický oddiel
Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin, IČO: 37983555, DIČ: 2022553192

Riaditelia

Mgr. art. Andrej Hrnčiar – primátor mesta
Ing. Rastislav Belák – riaditeľ pretekov, manažér RCT Martin

Termín

27. 8. 2017 (nedeľa) o 10:00 hod.

Štart a cieľ pretekov

Slávnostný štart: spoločný slávnostný štart pre obidve trasy o 10:00 hod. Mestský úrad Martin, Námestie Svetozára Hurbana Vajanského,
Cieľ: parkovisko Biotika – miesto ostrého štartu.
Na štartovnú čiaru pri slávnostnom štarte sa budú zoraďovať najprv pretekári, ktorí absolvujú dlhú trať. Za nimi sa budú zoraďovať pretekári, ktorí absolvujú krátku trať. Tieto skupiny budú rozdelené doprovodnými vozidlami.
Ostrý letmý štart pre dlhú trať: pri parkovisku BIOTIKA po odmávaní zástavy z doprovného vozidla.
Ostrý štart pre krátku trať: pretekári na krátku trať zastavia pri parkovisku BIOTIKA a budú odštartovaní po prejdení 3-och minút.