Tretím podujatím v našom kalendári 2019/20 boli preteky v českom Radíkove. Na podujatí bolo možné pre severské psy štartovať iba v spoločnej kategórii Scooter FCI 1-2 psy. Čakala nás teda zaujímavá výzva, keďže niektorí pretekári odštartovali s dvomi psami, čo im na náročnej trati dávalo značnú výhodu.

Patrik s Amorom po oboch dňoch obsadili 1. miesto s pohodlným odstupom na druhého pretekára v poradí. Lenka s Hookym obsadila 6. miesto v kategórii na technicky a fyzicky náročnej trati.

FOTOGALÉRIA